Stubbekøbing Motorcykel og Radiomuseums Venneforening

Historie
Borgmester Ole Bronné Sørensen - Benny Ahlburg - Bernth Ingemansson og
Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, samlet foran Erik Nielsens billede.
Der fik Venneforeningen arrangeret at Danmarks Veteran Motorcykleklub afholdt
løb for de ældste motorcykler med start fra Stubbekøbing Torv og med mål ved museet.
Venneforeningen arrangerer den årlige fælleskørsel til museets åbning Skærtorsdag for
motorcykler og veteranbiler. Der er afgang kl. 10.00 fra Næstved, Stege og Nykøbing F.
Har du interesse for at være med til at bevare og udbygge disse enestående samlinger,
der her er tilstede, kan det gøres ved at
melde dig ind i Venneforeningen.
MC- og Radiomuseets historie
Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseums Venners Historie
  Erik Nielsen             Benny Ahlburg

I sommeren 2001 døde Erik Nielsen og det har sat museet i en ny situation - ikke mindst pladsmæssigt
idet værksted og til dels opmagasinering havde til huse i Erik Nielsens privatbolig.
Når det er afklaret, hvor restaureringer og vedligeholdelse fremover skal foregå, vil der blive brug for nogle
ekstra, entusiastiske hænder.
Opgaverne vil i første omgang være medhjælp til registrering af effekter, samt etablering af et bibliotek
og hjælp ved opbygning af skiftende udstillinger.
Den faste stab på museet består kun af 3 deltidsansatte.
Det kan derfor knibe med tilstrækkelig tid til markedsføring af museet, og praktisk udførelse af nye ideer.
Derved opstod tanken om at etablere en støtteforening for museet. En lille kreds af interesserede indkaldte
derfor til en stiftende generalforsamling og d. 5. november 2001 stiftedes foreningen

Alle 32 fremmødte på den stiftende generalforsamling meldte sig ind, og i foreningens første år
blev medlemstallet mere end fordoblet
De radiointeresserede fik den nu afdøde fhv. teknisk direktør ved Danmarks Radio, Peter Hansen til at
påtage sig posten som Protektor.
Foreningens formål er at støtte Motorcykel- og radiomuseet, for derved at hjælpe med
udbredelsen af kendskabet til museet.
Venneforeningens første opgave var i forbindelse med museets 25 års jubilæum.
Museets logo
På grundlag af en Motorcykelsamling opbygget af Malermester Erik Nielsen, Karleby indviedes i 1977
dette museum, således at Stubbekøbing Kommune overtog samlingen mod at stille bygninger til rådighed.
Samlingen er i Erik Nielsens tid øget til ca. 200 motorcykler, hvoraf en del befinder sig på magasin,
hvilket giver mulighed for skiftende udstillinger.
l 1983 modtog museet en samling af TV- og radiomodtagere, højttalere og grammofoner,
som en gave fra radiomekaniker Benny Ahlburg,Nykøbing F.
Samlingerne er siden vokset og pladsmangelen er efterhånden katastrofal.
Motorcykler ankommer på lastbil - Foto: Jan Lund-Jørgensen.
Åbnings talen holdes - Foto: Jan Lund-Jørgensen.
Erik Nielsen ses i midten af billedet - Foto: Jan Lund-Jørgensen.
Stubbekøbing MC Museets første åbning den 4/6-1977
Stubbekøbing Radiomuseets første åbning den 5/3-1983
Kok og Benny Ahlburg - Foto: Benny Ahlburg.
Benny Ahlburg & John Erdmann - Foto: Benny Ahlburg.
Benny Ahlburg & Erik Nielsen - Foto: Benny Ahlburg.
Benny Ahlburg & Erland Ahlburg - Foto: Benny Ahlburg.
Benny Ahlburgs sønner - Foto: Benny Ahlburg.
Benny holder åbnings talen - Foto: Benny Ahlburg.
Kok holder tale - Foto: Benny Ahlburg.
Peter L. Jensens niecer (ham der opfandt højttaleren og boede i Hesnæs) - Foto: Benny Ahlburg.
Haubart, Erland, Peter L. Jensens niece, Jytte Juul og museumsbestyreren.