Stubbekøbing Motorcykel og Radiomuseums Venneforening

Historie
Borgmester Ole Bronné Sørensen - Benny Ahlburg - Bernth Ingemansson og
Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, samlet foran Erik Nielsens billede.
Der fik Venneforeningen arrangeret at Danmarks Veteran Motorcykleklub afholdt
løb for de ældste motorcykler med start fra Stubbekøbing Torv og med mål ved museet.
Venneforeningen arrangerer den årlige fælleskørsel til museets åbning Skærtorsdag for
motorcykler og veteranbiler. Der er afgang kl. 10.00 fra Næstved, Stege og Nykøbing F.
Har du interesse for at være med til at bevare og udbygge disse enestående samlinger,
der her er tilstede, kan det gøres ved at
melde dig ind i Venneforeningen.
  Erik Nielsen             Benny Ahlburg

I sommeren 2001 døde Erik Nielsen og det har sat museet i en ny situation - ikke mindst pladsmæssigt
idet værksted og til dels opmagasinering havde til huse i Erik Nielsens privatbolig.
Når det er afklaret, hvor restaureringer og vedligeholdelse fremover skal foregå, vil der blive brug for nogle
ekstra, entusiastiske hænder.
Opgaverne vil i første omgang være medhjælp til registrering af effekter, samt etablering af et bibliotek
og hjælp ved opbygning af skiftende udstillinger.
Den faste stab på museet består kun af 3 deltidsansatte.
Det kan derfor knibe med tilstrækkelig tid til markedsføring af museet, og praktisk udførelse af nye ideer.
Derved opstod tanken om at etablere en støtteforening for museet. En lille kreds af interesserede indkaldte
derfor til en stiftende generalforsamling og d. 5. november 2001 stiftedes foreningen

Alle 32 fremmødte på den stiftende generalforsamling meldte sig ind, og i foreningens første år
blev medlemstallet mere end fordoblet
De radiointeresserede fik den nu afdøde fhv. teknisk direktør ved Danmarks Radio, Peter Hansen til at
påtage sig posten som Protektor.
Foreningens formål er at støtte Motorcykel- og radiomuseet, for derved at hjælpe med
udbredelsen af kendskabet til museet.
Venneforeningens første opgave var i forbindelse med museets 25 års jubilæum.
Museets logo
På grundlag af en Motorcykelsamling opbygget af Malermester Erik Nielsen, Karleby indviedes i 1977
dette museum, således at Stubbekøbing Kommune overtog samlingen mod at stille bygninger til rådighed.
Samlingen er i Erik Nielsens tid øget til ca. 200 motorcykler, hvoraf en del befinder sig på magasin,
hvilket giver mulighed for skiftende udstillinger.
l 1983 modtog museet en samling af TV- og radiomodtagere, højttalere og grammofoner,
som en gave fra radiomekaniker Benny Ahlburg,Nykøbing F.
Samlingerne er siden vokset og pladsmangelen er efterhånden katastrofal.
MC- og Radiomuseets historie
Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseums Venners Historie
Motorcykler ankommer på lastbil - Foto: Jan Lund-Jørgensen.
Åbnings talen holdes - Foto: Jan Lund-Jørgensen.
Erik Nielsen ses i midten af billedet - Foto: Jan Lund-Jørgensen.
Stubbekøbing MC Museets første åbning den 4/6-1977
Stubbekøbing Radiomuseets første åbning den 5/3-1983
Kok og Benny Ahlburg - Foto: Benny Ahlburg.
Benny Ahlburg & John Erdmann - Foto: Benny Ahlburg.
Benny Ahlburg & Erik Nielsen - Foto: Benny Ahlburg.
Benny Ahlburg & Erland Ahlburg - Foto: Benny Ahlburg.
Benny Ahlburgs sønner - Foto: Benny Ahlburg.
Benny holder åbnings talen - Foto: Benny Ahlburg.
Kok holder tale - Foto: Benny Ahlburg.
Peter L. Jensens niecer (ham der opfandt højttaleren og boede i Hesnæs) - Foto: Benny Ahlburg.
Haubart, Erland, Peter L. Jensens niece, Jytte Juul og museumsbestyreren.
ERIK NIELSEN
Resume af

Overdragesdokument & Ansættelseskontrakt af 1976
Testamente af 1976
Testamente af  1805-1998

Ifølge overdragelsesdokument og ansættelseskontrakt fra ultimo 1976 overdrager Erik Nielsen  vederlagsfrit 80 stk. veteranmotorcykler til Stubbekøbing Kommune. Heraf er de 40 urestaureret. Stubbekøbing Kommune får den fulde dispositionsret og kan sælge eller bytte enkelte eksemplarer mod at provenuet bruges på museet. Hvis kommunen skulle vælge ikke at udstille motorcyklerne skal samlingen overdrages vederlagsfrit til Teknisk Museum i Helsingør eller anden institution hvor samlingen er tilgængelig for offentligheden.
Ud over disse  ejer Erik Nielsen fortsat en del motorcykler og reservedele. De opbevares dels på Egeskov Museum og dels hos  Erik Nielsen privat i Karleby
Samtidig med overdragelsesdokumentet er der i 1976 lavet et testamente hvor Erik Nielsen, ved sin død,  forærer de personligt ejede motorcykler  til kommunen.
Kommunen køber herudover et mindre lager af dæk o.s.v. af Erik Nielsen.
Ifølge ansættelseskontrakten ansættes Erik Nielsen til at restaurere motorcykler 40 timer om ugen, bortset fra juni, juli, august og september. ( Erik vil fortsætte med sin virksomhed som bygnings-maler, hvor han så kan maler skoler o.s.v. i disse måneder)
Stubbekøbing kommune skal afholde udgifter til materialer og indkøb nødvendigt for restaurerings-arbejdet. Arbejdet bliver fortsat hos Erik Nielsen i Karleby. Kommunen betaler en mindre husleje for brug af Eriks lokaler. Erik bliver ansat uopsigeligt i 15 år. Arbejder omfatter foruden selve restaureringen også indkøbsrejser i Skandinavien til stumpemarkeder o.lign. som kommunen afholder udgifterne til.
Ifølge nyt testamente af 18/5 1998 testamenter Erik Nielsen til Motorcykel Museet i Stubbekøbing kr. 120.000,-  til brug for indkøb af yderligere motorcykler der passer i samlingen. Museet  får endvidere samling af værktøj til motorcykelreparation, herunder drejebænk, bore-slibemaskiner, skruestik samt alle kasser med bolte og reservedele.
Endvidere skal Motorcykelmuseet have de motorcykler , komplette som ukomplette, der måtte tilhøre Erik Nielsen den dag han afgår ved døden.
Samling af motorcykelbøger, reparationshåndbøger og salgskataloger, skal ligeledes tilfalde motorcykelmuseet.
I testamentet er specificeret hvilke andre institutioner, foreninger, museer samt familie, der skal arve større og mindre beløb og effekter.
Alt andet skal tilfalde motorcykelmuseet.
Motorcykelmuseet i Stubbekøbing åbner 4 juni 1977.
Erik Nielsen  blev født 22 januar 1923 og  dør ugift uden livsarvinger 19 juli 2001 i en alder af  78 år.

AFTALE MED BENNY AHLBURG

Resume
Indgået marts 1983 med Stubbekøbing Kommune.
Benny Ahlburg overdrager vederlagsfrit hele sin samling mod at den bliver udstillet og tilgængelig for offentligheden på Stubbekøbing Motorcykelmuseum.
Hvis Motorcykelmuseet ophører skal hele samlingen tilbageleveres vederlagsfrit.

Jan Lund-Jørgensen
150711  /   100715
ERIK NIELSENS ERINDINGER OM MOTORCYKLER
Skrevet 22/2 1999

Lidt om en motorcykelsamlers erindringer fra 38 års virke som samler af gamle motorcykler, løse motorcykelmotorer og alt hvad sådan set kommer ind under det med der har med motorcykler at gøre.
Se jeg begyndte at samle motorcykler i 1960. Det begyndte med at jeg havde truffet en mand der hed Roar Madsen og i kendte hinanden fra den gang da vi kørte orienterings pålidelighedsløb, trail og rodeo i en motorsportsklub som hed Nykøbing Falsters Motorsportsklub. Mig og Roar Madsen vi snakkede da om de gode oplevelser vi havde haft sammen i Motorcykelklubben og jeg foreslog at vi skulle prøve at få fat i nogle af de gamle motorcyklister. Det var så min tanke at vi skulde se at få købt os hver en gammel motorcykel igen.
Motorcyklerne var meget billige der sidst i halvtresserne og i 1960.
Så jeg fik da ret hurtigt købt mig en 10-15 stk. Men da jeg 1 års tid efter fik fat i Roar Madsen og Dyval Reestrup, så sagde de at jeg havde købt alt hvad der var af gamle motorcykler i miles omkreds. Så den plan med at lave det man i dag ville kalde for en (der mangler en side ?)
Se da jeg købte min ACE i Skovsvange i 1964 var der lidt mangler ve den, men det var den første ACE som jeg fandt på en jyllandstur. Ja der manglede en magnet, dynamo og karburator, men jeg købte den alligevel for jeg vidste hvor der stod en meget mangelfuld ACE i København og der var såvel  magnet som karburator, så jeg var i København inden der var gået 14 dage og fik købt min reservedels ACE  og det var da heldigt for da jeg i 1968 skilte min jyske ACE ad, den stod fast i motoren, så  viste det sig at krumtappen var knækket så der blev brug for min reservedelsmaskine.
Jeg var da på Amager og fik Hans Skov til at lave nye hvidmetalslejer. Der er 3 bærelejer  og 4 plejlstangslejer og det var da en fornøjelse for mig at se hvor fint disse lejer da løb. Hans Skov han syntes da det var morsomt at jeg kom fra Østfalster til Amager for at få lavet disse hvidmetalslejer.
Men jeg fik en fin ACE Sporting Solo ud af mit arbejde, men der blev jo kørt nogle kilometer inden jeg kom så vidt. Jeg vedlægger en historie om ACE.
Hans Skov var vel den mekaniker som der vidste mest om de gamle 4-cylindrede amerikanere. Han havde værktøjsmaskiner så at han kunne bore cylindre ud og fræse ventilsæder op.
Desuden kunne han støbe nye hovedlejer i hvidmetal som han så bagefter skrabede ud således at den afrettede krumtap løb fint. Ja jeg har da snakket med andre gamle mekanikere som der selv havde med til at støbe hvidmetallejer til biler. Men første gang jeg så det, var det for mig som almindelig bygningsmaler, noget som der nærmest virkede som en hel heksekunst med sprydene ildgnister og røg.
Ja jeg har 2 Henderson i min samling og de er da heldigvis købt i de allerførste år jeg samlede. Se det var dengang at man kunne købe Henderson fra 1923 for 350 kr. Strømliniede modeller kostede det dobbelte, men det var begge cykler som jeg købte uden lygte og magnet. Instrumentbord med speedometer var selvfølgelig for længst solgt som reservedele. Men jeg fik at vide at Excelsior og Henderson på H.C.Ørstedsvej de havde stadig en hel del nye reservedele og dertil kom en del -?
Med så mente jeg at jeg kunne klare mig en dags tid. Næste morgen kl. knap syv var der så afgang der så afgang fra Karleby, jeg havde taget så mange penge med som jeg syntes jeg havde råd til at bruge og dertil godt 300 kr til uforudsete udgifter. Jeg havde da og hos en boghandler købt et kort over København med forstæder og som gammel orienteringskører så kunne jeg da finde vej efter et kort.
Jeg ankom til Enghavevej ved frokosttid og efter at have hilst på Gunner Christensen så gik vi lige en  omgang på pladsen og derefter spiste vi frokost, han gav snaps til brødet, men jeg nøjedes med 2 snapse for nu skulle der handles.
Jeg havde forklaret ham min ide med at lave en motorcykelsamling som der viste motorcyklens udvikling fra ca. 1910 og op til 1932 eller der omkring. Vi blev da enige om at 1935 var passende for så kunne jeg lige nå at få de første Nimbus motorcykler med af den nye model, som der kom nogle få stykker af i 1934.
Man kan godt sige at jeg den dag medens jeg sad og spiste frokost hos Gunner Christensen da blev rammerne for min motorcykelsamling sådan set fastlagt. Jeg gik ind for at det som jeg ville samle på det skulle fortrinsvis være motorcykler som havde kørt på danske landeveje. Der måtte godt være nogle få Sportsmodeller  men jeg så ikke ned på en gammel sideventilet motorcykel.
For de fleste motorcykler de var alle med sideventilet motor bortset fra de store amerikanske mærker som der meget tidligt kom med halvtoppede motorer. Jeg kan fortælle at min første motorcykel som jeg købte i juli måned 1946 det var en 350 ccm  F.N. fra 1928. Det var hverken nogen racer eller sportsmodel, men den var god til arbejdskørsel. Ja det var da en stor lettelse at blive motoriseret. Senere blev F.N. skiftet ud med B.S.A. , derefter Victoria og til sidst en Matchless 500 ccm G.80 fra 1946. Det blev min sidste motorcykel og det var en virkelig god motorcykel. Men mine forældres hus var brændt i 1952 og jeg overtog brandtomten og fik bygget et nyt hus. Ja det var så noget der blev anderledes for det at blive husejer med dertil hørende forpligtigelser det gjorde jo at der var en hel del som der skulle betales før der var penge til motorcykelkørsel. Så jeg måtte sælge min motorcykel, men der gik dog kun to år, så var jeg på hjul igen. Men det var med en Morris 8 som jeg købte brugt og fik udvidet mit kørekort så jeg kunne føre motorvogn på under 2,4 tons egenvægt. Ja sådan stod der så vidt jeg husker på mit kørekort.
Men så i 1960 begyndte jeg at samle på gamle motorcykler.
Den første som jeg købte var en 750ccm Harley  Davidson, den kostede 200 kr. Så købte jeg en BMW for 400 kr. Så købte jeg en cylindret Harley og en Norton med Albin motor for 100 kr. pr. stk.
Det lyder jo billigt men jeg vil lige for at sætte disse priser på plads fortælle at jeg havde maler-
Entreprisen da Møllebakke Skolen blev bygget. Den blev taget i brug i 1961.
Der var sket en del forandringer så mit overslag passede ikke med det udførte arbejde. Men efter en forhandling med arkitekt og formanden for byggeudvalget så blev det til at jeg og min kollega Thorkild Jørgensen vi brugte min arbejdsbog som jeg havde ført i det 1,5 år som dette store stykke malerarbejde havde varet, således at vi fik 6,35 kr. i timen som mesterpris og den tilsvarende materialebog godkendtes så malerarbejdet blev til timeløn plus materialer. Se det med at vi fik 6.35 kr. i timen var jo ikke ren fortjeneste der var da noget som hed skatter, forsikringer, kørselsudgifter og materialesvind som først skulle betales inden vi kom til den reelle fortjeneste.
Så når jeg købte en BMW for 400 kr. så var det flere ugelønninger  der blev brugt . Men jeg syntes at det var sjovt at købe gamle motorcykler op.
Der kom rigtigt fart i det da jeg lærte de københavnske ophuggere at kende. Jeg kan da huske i 1963 da købte jeg i alt 43 motorcykler. Så det begyndte at ligne en motorcykel samling.
Ja jeg kunne have lyst til at slutte med nogle få fortællinger om hvorledes jeg har fundet nogle af mine gamle maskiner.
Lad mig begynde med min Pierce Arrow.
Se jeg havde hørt noget om der skulle ligge en mærkelig gammel motorcykel oppe i det mørke nordjylland. Forsigtige forespørgsler hos kendte motorcykelsamlere som Viggo Thomadsen, Svend Amdissen og Hakon Sehested. Blev besvaret med at Pierce Arrow, det var da en gammel amerikansk bilfabrik som der byggede store og dyre biler , men motorcykler det kendte de i hvert fald intet til. Det var trist, men jeg var lidt bedre underrettet så jeg fortsatte min søgen hver gang jeg var i Jylland og til sidst så havde jeg fundet ud af at manden skulle hedde Andersen og hans bopæl det var et sted på Mors.
Se nu var det et noget mere begrænset område at koncentrere sig om og en af de første jeg besøgte i min uvidenhed det var en mekaniker som hed Kibsgaard. Det var ikke nogen særlig opvækkende oplevelse. Han fortalte mig at han godt havde hørt at vi dernede fra Lolland-Falster vi havde vist ikke været med da man opfandt krudtet. Men han var parat til at sværge på at her i Nykøbing Mors der fandtes der ingen Pierce Arrow.
Men fra Nykøbing Mors der kørte jeg til Ringkøbing, der overnattede jeg og jeg kørte så langs vestkysten vil Esbjerg, men der var heller ikke noget.
Men da jeg så kom til det store kryds ved Korsvejs Kroen på min hjemvej der tog jeg en ung mand med op at køre. Jeg havde et ringbind med en hel del fotografier at gamle motorcykler. Det kiggede han noget i. Så fortalte jeg ham at jeg samlede på gamle motorcykler så hvis han kunne give mig en adresse eller to så ville jeg være glad. Så fortæller han mig at han er tømrerlærling og på vej hjem til en lille by som lå lidt udenfor Vejle, men han fortæller mig også at en af hans kammerater på skolen var fra Års og han havde fortalt om en gammel mand som boede i Års. Han havde en mærkelig gammel motorcykel. Jeg spurgte ham om det var en Pierce Arrow . Det kunne han ikke huske. Kan det passe han hedder Andersen. Jo siger han. Kristian Andersen og de kalder ham for træsmeden for han er meget dygtig til at skære træfigurer.                                                                                                          
Nå jeg tog et værelse på Bøgekroen. Om aftenen var jeg en tur inde i Vejle by og der sad jeg oh hyggede mig med en god romtoddy. Jeg havde det dejligt, nu havde jeg ledt efter den motorcykel i 7 år og i morgen så skulle den gerne skifte ejermand, det var da en behagelig tanke.
Det gik da fint jeg var i Års da klokken var godt 10 og jeg fandt hurtigt Kristian Andersen. Det var en flink mand, han havde haft nogle andre motorcykler, men de var nærmest taget fra ham af folk som der oså kaldte sig motorcykelsamlere. Men den sidste han havde tilbage det var Pierce Arrowen. Den var han noget øm over og de andre røvere som var rendt med Henderson, Pope og nogle andre gamle cykler de skulle i hvert fald ikke have hans sjældne Pierce Arrow. Han havde købt den i 1927 og nu skrev vi 1974. Men han havde hørt noget om mig, heldigvis nogen positivt så vi kunne da godt handle. Motorcyklen var stærkt adskilt, men jeg fik den hjem og fik den sat i stand og jeg nåede da at være oppe og besøge ham og forærede ham nogle farvefotos af hans gamle motorcykel. Vi talte sommetider om at han skulle køre med mig til Karleby og på vejen se Egeskov museum hvor jeg havde 40 motorcykler udstillet, men det blev aldrig til noget for han syntes det var for langt.
Ja således kan jeg fortælle mange historier om hvorledes jeg sommetider efter flere års eftersøgelser
Fandt frem til en bestemt motorcykel. Jeg ledte nogle år efter en 4 cylindret F.N. som skulle findes i området Sydhavnen og Amager, men jeg fik da telefonnummeret på en mand i Rønnede, men det var altså på Bornholm fandt jeg ud af. Han var meget svær at træffe på en telefon, men til sidst lykkedes det da og der med var det afgjort at jeg skulle en tur til Bornholm. Der havde jeg ikke været før. Jeg tog min broder Knud med og vi kørte til Helsingør og tog færge til Sverige. Derfra kørte vi til Ystad vor vi ventede en god time på færgen til Rønne. Der var ellers meget hyggeligt i Ystad. Vi var på restauration og fik os et par stykker smørrebrød med Prips mellam øl til. Vi fik da også hver et par snapser. Det svenske brændevin blev skænket i store glas og det smagte ærligt talt ikke af ret meget. Men lidt efter at vi havde spist og snapset kunne man godt mærke at der var godt med hestekræfter i den svenske snaps. Nå vi kom da ombord på færgen og fik os noget aftensmad, men vi var lidt forsigtige med de klare dråber.
Da vi kom iland stod den mand som jeg havde aftalt med og vi var først henne på et hotel og læsse vore kufferter af, der blev lige tid til en kop kaffe og en dram så vi kunne få hilst på hinanden. Det var ved at blive mørkt og jeg syntes at det var nogle krumme smalle gader og dertil kom at det var opad hele tiden. Men vi fandt da hans værksted og vi fik handlet og betalt og vi vaklede hver til sit. Da vi gik i seng siger min bror, du er ellers godt tosset, nu har du betalt 4200 kr. og vi har ikke engang en kvittering. Nej det havde jeg ikke for kvitteringen den stak jeg ned sammen med papirerne på motorcyklen og de blev liggende på hans skrivebord. Nå vi sov da godt efter dagens møje og besvær. Det var sjovt for da vi havde fået morgenmad da skulle vi så hen og hente min motorcykel. Men det var underligt for gaderne de havde rettet sig ud og der var ikke nær så stejlt som om aftenen. Men manden var på værkstedet og vi fik da samlet det hele sammen. Det var mærkeligt for den lå skilt ad og det havde den gjort i over 20 år og han havde troligt betalt sin motorcykelskat , for nu til vinter skulle den altså samles . Det fortalte han os med et stort smil, men jeg ve ikke om det er søluften eller den jævnlige svenske snaps, men han havde aldrig nået at få en motorcykel ud af det igen.. Men en god ting var da at han havde passet godt på sin adskilte motorcykel og i alle disse år havde den så ikke været udsat for slid eller ukyndig behandling og det blev den jo ikke ringere af. Min kvittering og motorcyklens papirer havde han låst inde i sit pengeskab da vi var gået. Det er ærlige folk disse bornholmere.
Men da jeg nu var kommet til Bornholm så blev vi da på øen i 3 dage og jeg besøgte forskellige motorcykelfolk. Der var nogle der blev lidt lange i ansigtet da de så hvad jeg havde i bilen for de vidste da godt at der lå en 4 cylindret  F.N.i Rønne, men da de fik at vide hvad jeg havde givet for den var de da alle enige om, det var da alt for meget. Jeg havde givet 4200 kr. og det fandt de at som den lå skilt ad så skulle den i hvert fald ikke koste mere en højst 800-900 kr. Men jeg vidste lidt om hvor sjælden min F.N. den var så jeg tog deres kritik af min indkøb ganske roligt. Men Bornholm det var da et godt sted at holde et par fridage. Vi var i Gudhjem og så de røg sild. Man kunne købe smagsprøver og det resulterede i at vi fandt en havnekro og spiste frokost. Tjeneren anbefalede de nyrøgede sild med bløde halve æg og danske drivhustomater. De havde noget dejligt hjemmebagt rugbrød med sprød skorpe. Jo dette gode rugbrød med smør og de forskellige gode sildeanretninger skyllet ned med grøn Tuborg og nogle snapse. Der var da til sidst nogle gode oste som der også blev smagt på, men nu drak vi kaffe for se vi skulle til Neksø om eftermiddagen hvor jeg skulle træffe en gammel elektricitetsbestyrer som der havde sendt mig et bundt gamle salgs-kataloger, fra den gang han kørte motorcykel. Nu var han blevet 83 år. Han var ellers morsom at snakke med og han nåede da at komme at besøge mig her i Karleby. For han fandt ud af at han havde noget familie som der boede på en gård på Karleby Udflyttervej.
Vi besøgte da nogle af de kendte rundkirker og vi var ude ved Hammaren og dee våde ovn og til sidst så var vi på besøg på Almindingen. Det bornholmske landskab er meget afvekslende og interesseant og det havde da været sjov at se den del af Danmark og hver gang jeg snakker 4 cyl. F:N. så skinner solen og det er dejligt vejr.
I sommeren 1998 da fik vi lavet mine 2 Pope motorcykler færdige til udstilling. Pope var at ret stort motorcykelmærke men fabrikken blev omstillet til våbenproduktion og de sidste Pope motorcykler der blev solgt i 1917 det var restoplaget fra 1916. Jeg har 2 Pope i min samling. Den ældste er en med 1 cylindret 626ccm motor, der er topventilet og den er så vidt jeg ved fra 1913 måske 1914.
Motoren til den fandt jeg hos en ophugger i Brønshøj. Det var i 1972, han havde kun motoren, men jeg vidste lidt om hvor der lå en gearkasse med kobling i Holbæk og så var der da noget at begynde med. På en jyllandstur der fandt jeg de originale skærme og en saddel. Ja det er de mærkeligste ting folk, de gemmer, mår de slagter deres gamle motorcykel. Nogle år efter fandt jeg på et stumpe-marked i Jönkøbing i Sverige, et helt originalt baghjul med bremser og kædehjul. Da jeg ved samme lejlighed traf en mand fra Stockholm som havde en del med til stumpemarkedet så var jeg så heldig at finde komplet forgaffel med styr og da jeg så i 1992 byttede mig til en hel 2 cylindret  Pope, der dog manglede gearkasse og magnet, så vidste jeg da jeg så dette stel, hvorfra jeg kunne få et.
Og der gik således 26 år fra at jeg fandt den 1 cylindrede Pope motor til jeg havde 2 komplette Pope maskiner klar til udstilling. Ja man skal have god tålmodighed og besøge et utal af veteranstumpe-markeder. Så kan det sommetider lykkedes . Se nu er det godt at jeg på et tidligt tidspunkt blev det man i nogle år kaldte for storsamler det gav mig faktisk flere fordele. For når jeg fandt en sjælden model, ja så købte jeg den for det kunne jo være at jeg fandt resten af motorcyklenpå min vej. Lad mig lige fortælle lidt om mine gamle Indian motocykler . Jeg har kun syv så jeg skal gøre historien kort, det er ikke let. Men det var vel i 1969 jeg fik besøg at en af mine bekendte ovre fra Fyn. Hans interesse det var ellers gamle biler , men på en tur til Sjælland der havde han fundet en meget gammel Indian motor som jeg købte af ham. Det var en 500ccm 1913 motor. Ja jeg syntes at sådan en gammel Indian er en af de smukkeste veteranmotorcykler man kan tænke sig . Hos en gammel Indian kører på Amager, han hed Hans Frode Skov der så jeg et flot farvefoto af såvel en 2 cylindret
Som en 1 cylindret model. Fotoet havde han fået sendt af en mand som boede i Amerika. Hans Skov var i nogle år en kendt motorsportsmand og kørte sidevognsløb. Jeg købte min 4 cylindrede Indian og min 4 cylindrede Zündapp af ham for han handlede også med motorcykler. Hans Skovs favoritmærke det var Indian og jeg fik en hel del gode oplysninger om Indian af ham, da jeg besøgte ham ret regelmæssigt for han var interesseant at høre på når han fortalte om alle sine oplevelser som
Motorsportsmand . Så en dag da vi havde siddet og set nogle gamle motorblade. Så siger han til mig. Nielsen du må låne alt hvad jeg har af motorblade hvis du vil skrive historien om Indian.
Det gjorde jeg og resultatet blev 2½ side som jeg vedlægger her.   
Et øjebliksbillede fra ca. 1975.
Besøg hos Erik Nielsen i Karleby.
Alle i veteranmotorcykel kredse vidste midt i 70èrne hvem ”Maleren” fra Karleby var. Mange besøgte Erik eller han besøgte dem hvis de havde hele cykler eller stumper til salg.
Efter at min far havde købt det gamle mejeri Fælleshåb i Ønslev ca. 1969 kom jeg jævnligt på Falster. Hvis jeg havde lyst til en veteransnak var det oplagt at ringe og spørge Erik om han var hjemme. Som regel var man velkommen og besøget startede  med at man fandt Erik i kælderen, iført hans lidt udslidte, aflagte hverdagstøj. En dejlig lidt hullet  pullover en skjorte med oprullede ærmer og et par behagelige  benklæder. Der  blev ikke brugt penge på fint arbejdstøj.
Efter at have besigtiget de som regel 2 eller flere igangværende  restaureringprojekter på bukkene, ledsaget af en rigt flydende fortælling om cyklernes oprindelse og historie o.s.v., kaldte Eriks efterhånden 90 årige mor , at nu var der kaffe. Kaffen blev indtaget med morens hjemmebagte franskbrød , i  dagligstuen, på første sal. Eriks mor var en venlig, frist gammel dame, der nok rystede lidt på hovedet af al vor veteransnak, men som var interesseret i alt hvad der skete.
Efter kaffen fortsatte snakken  og Eriks arbejde i kælderen. Som regel skulle vi også en tur i udhuset og se på de urestaurerede cykler og reservedele. Her var også sprøjtemale rum og sandblæsnings anlæg.
Erik havde en lidt rastløs væremåde, hvor man fik lidt det indtryk at der helst ikke skulle spildes kostbar tid på snak alene. Tit kunne Erik også fortælle om spændende projekter f.eks. med støbning og bearbejdning af Wandere karburatorer eller fremstilling af andre manglende stumper
Erik kom hos mange af de på den tid stadig eksisterende små selvstændige håndværkere , så som forkromere, sandblæsere o.s.v. Undertiden fik man også en beretning om hans sidste tur rundt i Danmark eller Sverige på jagt efter cykler eller stumper. Dog blev navne og steder behændigt  udeladt, hvis der var chance for at hente flere ting samme sted. Man kunne dog være heldig at få en ”staldfidus” hvis han syntes at man havde gjort sig fortjent til det.
Utallige er de timer og kilometer Erik har tilbragt på landevejen for at finde hans samling.
Erik havde en fantastisk hukommelse og en detaljeret viden om de ting han interesserede sig for bl.a. om Fregatten Jylland.
Ofte havde Erik også en eller anden interesse kørende ved siden af motorcyklerne. Det kunne være modeldampmaskiner, mønter, frimærker eller stenslibning.
Til huset hørte også en stor urtehave hvor der blev dyrket kartofler o.s.v.
Der blev også lavet brænde hver år til centralkedlen.
Eriks falsterske oprindelse fornægtede sig ikke i Eriks tale og han havde en herlig lokal dialekt og sprogbrug.

Jan Lund-Jørgensen
OPRÅB TIL POLITIKERNE I GULDBORGSUND
KOMMUNE
I Toreby går Benny Ahlburg rundt og ærgrer sig over at alle de radioer han skænkede museet i 1983 ikke kan blive udstillet pga pladsmangel.
Afdøde Erik Nielsen drømte om at alle de motorcykler han skænkede museet kunne blive udstillet og at der kunne blive plads til en stol så de besøgene kunne tage sig et hvil undervejs. Desværre er begge drømme ikke gået i opfyldelse.
Alle Venneforeningens ca. 70 medlemmer drømmer om at der kan blive indrettet en 1.sal. til radio museum og således frigive lidt mere plads til motorcyklerne og måske plads til et bord og et par stole , så de besøgende kan få en kop kaffe.
Vi drømmer også om at der kan blive plads til særudstillinger og skabes  mere dynamik på museet og dermed bedre besøgstal.
Indtil videre er alle drømmene blevet gjort til skamme pga politikernes manglende interesse for det kommunalt ejede museum.
Venneforeningen syntes det er på tide at politikerne påtager sig ejerskabets forpligtelser og finder de nødvendige midler til indretning af 1.salen til radiomuseum.
Der skal vel bruges max. 5 mill. til trappe, elevator og indretning.
Men er det ikke værd at ofre på et unikt museum som det aldrig vil være muligt at genskabe. Her står vel værdier for ca. 20 mill.
Det er også uforsvarligt at der ikke er en form for brandsikring på museet.
Prøv evt. at google på -motorcycle museum birmingham fire- for at se hvor galt det kan gå uden ordentlig brandsikring.
Venneforeningen vil også anbefale at der laves en forbedret tyverisikring med et tågeanlæg.
Venneforeningen er glad for,  på kommunens vegne, at medlemmerne kan udføre frivilligt ulønnet arbejde til gavn for museet, både med hensyn til indretning af bygningerne på Tyreholmen, hvor museet har magasin og værksted, og mere udadrettet reklame for museet og Guldborgsund kommune. Forvaltningen har fundet det formidable  beløb af kr. 4000,- til brug for de udadvendte aktiviteter i 2014. Man kan så selv gætte på hvor langt de rækker. F.eks koster deltagelse i Skagensløbet kr. 2200,-/person.
Historisk har de involverede ildsjæle været igennem en sand tour de force  af forskellige planer om udvidelse af museet over årene.
Her nævnes i flæng. Flytning til havnen, Kongsnæs, Tyreholmen, Fuglsang og udvidelse af det eksisterende museum.
Ingen af  forslagene har fundet politikernes velvilje.
Nogle af ildsjælene er hovedrystende flygtet for længst og andre håber stadig.
Venneforeningens medlemmer føler også en hvis afmagt. Vi vil gerne restaurere både radio og MC, men der er ikke plads til mere på museet. !!!!
Det fremmer ikke motivationen til det frivillige ulønnede arbejde.
Vi er lidt spændte på om de begrænsede midler der er stillet i udsigt til brug for restaurering kommer til disposition. De foreslåede midler på ca. 20.000,-/år. Rækker vel til ½ eller en hel MC kan restaureres. Det koster også noget i vedligeholdelse at holde 2 til 3 motorcykler kørende.
Venneforeningen står for det meste af det praktiske arbejde med åbnings- og lukningsdagen.
Senest kom der Skærtorsdag i år. Ca. 1200 MC og 2000 personer til åbningsdagen.
Virkelig en stor dag for museet og Stubbekøbing.
Vi mødes hver 14 dag og gør en ulønnet indsats på Tyreholmen.
I år deltager Venneforeningen med 2 af museets cykler i Skagensløbet og 17 maj arrangerer vi et Museumsløb med udgangspunkt fra museet. Senere i år har vi planer om at deltage i Damptræf i Maribo og formodentlig et par arrangementer mere.
Alt for af reklamere for museet og gøre det og Guldborgsund mere synlig i hele landet.
Vi må så se hvor langt de 4.000,- rækker. Formodentlig ikke halvvejs til Skagen hvis ikke de frivillige, udover indsatsen, skal spytte i kassen.   


Med venlig hilsen

Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseums Venner

Jan Lund-Jørgensen formand.              Benny Ahlburg  næstformand
Maj 2014